Logo
Naše službyNaši klientiKontakt
Banner OPP

H.P.T. & BEPOS plus


Podľa platnej legislatívy je každý podnikateľský subjekt povinný zabezpečiť riadenie a dodržiavanie oblastí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) ako aj ochrany životného prostredia (OŽP).

Spoločnosť H.P.T. & BEPOS plus je expertná poradenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na riadenie procesov a činností v týchto oblastiach. Naša certifikovaná spoločnosť vznikla z dôvodu, aby odbremenila Vás a Vašich zamestnancov od týchto povinností, ktoré síce nesúvisia priamo s Vašou činnosťou, ale je ich nevyhnutné vykonávať v zmysle platných právnych predpisov SR.

Z hľadiska dostupnosti našich služieb, spoločnosť H.P.T. & BEPOS plus  pôsobí  v rámci Slovenskej republiky.

Ďalšie výhody využívania dodávateľských služieb BTS v oblasti BOZP a OPP
•    zvyšovanie efektívnosti systémov prostredníctvom nepretržitej inovácie riadených procesov
•    komplexné služby - pretože zabezpečujeme aj ostatné náležitosti, ako sú odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení, sledovanie skladových zásob ako aj dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov, špecializovaný software s tejto oblasti, kontroly požívania alkoholických nápojov...
•    odbornosť a úzka špecifikácia služieb našich špecialistov (chemické látky, životné prostredie, analýzy rizík...)
•    pôsobnosť v rámci celej Slovenskej republiky,
•    zastupovanie vo vzťahu k tretím osobám ( kontrolné orgány, prenajímatelia, návštevníci, a pod.) je samozrejmosťou
•    odbremenenie Vašich zamestnancov od neefektívnych činností

Ponúkame vám:


Preprava osôb


VW Caravelle

Mercedes R

Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP
Požiarna ochrana
Energetika a vodné hospodárstvo
Odborné prehliadky a skúšky
Preprava osôb mikrobusom


O nás

Služby

Referencie

Kontakt
Radoslav Husarovič
Podzámska 29
920 01 Hlohovec

telefón:  +421 33 7301 059
gsm: +421 911 999 018